Категории
Министерство

Правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите

С проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите се правят изменения в Правилника за подобряване ефекисаността и ефективността на контролните функции на регионалните инспекции.

Срокът за представяне на становище по общественото обсъждане е 06.04.2020 г.

Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен адрес: mdotsova@moew.government.bg

Документи
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000120769576
  Удостоверено време: 23.03.2020 17:08:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000120769577
  Удостоверено време: 23.03.2020 17:08:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority