Категории
Министерство

Правилник за измненение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите

С проекта на Правилник се правят изменения и допълнения в Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите. Срокът за предоставяне на становища по обществено обсъждане е 16.05.2022 г. 

Становищата могат да бъдат изпращани на email: mdotsova@moew.government.bg.

Документи
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000180787256
  Удостоверено време: 15.04.2022 17:10:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000180787259
  Удостоверено време: 15.04.2022 17:10:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority