Категории
Министерство

Проект на национален доклад за прилагане на Орхуската конвенция

Република България ратифицира Конвенцията за достъп до информация, участието на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция) със закон, който бе приет от Народното събрание на 2 октомври 2003 г. Ефективното й прилагане в България допринася за насърчаване и усъвършенстване на диалога и взаимодействието между обществеността и публичните институции в областта на опазването на околната среда.

Съгласно чл. 10 от Орхуската конвенция, следва да се извършва преглед на прилагането на международното споразумение въз основа на периодично докладване от държавите-членки. В рамките на процедурата за докладване за 2021 г. e изготвен проект на Националeн доклад за прилагане на Конвенцията.

Очакваме Вашите становища и предложения по проекта на Национален доклад на е-mail: hstoev@moew.government.bg

Крайна дата за съгласуване: 06.01.2021 г.

Документи
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000137475701
  Удостоверено време: 02.12.2020 11:29:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000137475712
  Удостоверено време: 02.12.2020 11:29:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority