Категории
Министерство

Проект на „Национален план за действие относно пътища за непреднамерено въвеждане и разпространяване на инвазивни чужди видове, които засягат Европейския съюз, чрез изпускане/бягство от контролирана среда, 2023 – 2032 г.“

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 13 на Регламент (ЕС) № 1143/2014 е разработен проект на „Национален план за действие относно пътища за непреднамерено въвеждане и разпространяване на инвазивни чужди видове, които засягат Европейския съюз, чрез изпускане/бягство от контролирана среда, 2023 – 2032 г.“

 

Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен адрес: edno_gishe@moew.government.bg в срок до 07.09.2023 г.

Документи