Категории
Министерство

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 11.04.2011г. за мониторинг на водите на основание чл.135, ал.1, т.14 и 21 от Закона за водите

Проектът предлага изменения и допълнения, с които се актуализират стандартите за биологичните елементи за качество и хидроморфологичните параметри за повърхностни води и се осигурява прилагането на всички стандарти от раздел 1.3.6. към Приложение V на Директива 2014/101/ЕС от 30.10.2014г., която изменя Директива 2000/60/ЕО.

Крайна дата за съгласуване: 20.02.2016г.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail:  masenova@ееа.government.bg  и  biolab@ееа.government.bg

Проектът за изменение и допълнение на Наредба №1 може да видите тук.

Таблица за съответствието на проекта на Наредба №1 за мониторинг на водите и раздел 1.3.6.Приложение V на Директива 2014/101/ЕС от 30.10.2014г. тук.

Проект на доклад до министъра на околната среда и водите може да видите тук.