Категории
Министерство

Климентина Денева - Главен секретар на МОСВ

Климентина Денева – Върбанова – Главен секретар в МОСВ

Климентина Денева е завършила „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски. Има богат опит в държавната администрация, като е заемала длъжността главен секретар в НЗОК, МРРБ, МОСВ. Има над 25 години юридически стаж и над 10 години управленски опит.

Притежава сертификати за „Стратегическо планиране“ и „Стратегическо ниво на управление в България. Стратегически приоритети“, „Електронно правителство. Бум на виртуалното управление в Европа, „Мениджмънт на проектния цикъл“, от Европейския институт по публична администрация - Маастрихт, както и „Превенция на корупционния риск“, „Стратегически мениджмънт в държавната администрация“ от ИПА и други.

Работила е и като консултант в редица програми в сферата на обществените поръчки, екологията и социалното осигуряване.

Ръководи се от принципа на върховенството на закона.