Категории
Министерство

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда

Проектът на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението е изготвен на основание чл. 11, т. 5 от Закона за защита от шума в околната среда, съгласно който показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум в околната среда, както и методите за оценка на вредните ефекти от шума върху здравето на населението се определят с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съвместно с министъра на околната среда и водите. 

Проектът на Наредба има за цел да въведе в националното законодателство разпоредбите на Директива 2020/367, с което да се постигне съизмерима със страните-членки оценка на вредните въздействия на шума в околната среда и въз основа на данните да бъдат предприети адекватни мерки за по-високо ниво на защита здравето на населението.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица в срок до 13.10.2021 г. на следния електронен адрес: n.hristova@moew.government.bg

 

Документи
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000160333197
  Удостоверено време: 13.09.2021 14:09:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000160333215
  Удостоверено време: 13.09.2021 14:10:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority