Категории
Министерство

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2 юли 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)

Проектът на наредба има за цел прецизиране на текстове, за осигуряване на по-голяма яснота и прозрачност на процедурата по регистрация и като цяло процеса на сертифициране на организациите, както и повишаване на доверието в ефективността на Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS).

Проектът на НИД на Наредбата не е подзаконов нормативен акт на Министерски съвет, поради което за него не е извършена Предварителна частична оценка на въздействието съгласно Глава втора на Закона за нормативните актове.

 

Крайна дата за съгласуване на проекта на Наредба № Н-2 EMAS: 11.10.2023 г.

Становища от заинтересованите лица могат да се подават на е-mail: gstoyancheva@moew.government.bg  и e_manolova@moew.government.bg

Документи
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000242502603
  Удостоверено време: 11.09.2023 11:50:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000242502624
  Удостоверено време: 11.09.2023 11:50:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000242502646
  Удостоверено време: 11.09.2023 11:50:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000247253586
  Удостоверено време: 12.10.2023 09:37:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority