Категории
Министерство

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

С проекта на Наредба се правят изменения в Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г., изм. и доп., бр. 12 и 67 от 2007 г., изм. и доп., бр. 16 от 2010 г., попр., бр. 18 от 2010 г., изм., бр. 100 от 2011 г., изм. и доп., бр. 87 от 2013 г., доп., бр. 76 от 2015 г., изм. и доп., бр. 76 от 2017 г., попр., бр. 77 от 2017 г., изм. и доп., бр. 33 от 2018 г., бр. 81 от 2018 г., изм., бр. 76 от 2019 г.).

Срокът за предоставяне на становища по общественото обсъждане е 20.10.2021 г.

Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен адрес: mdotsova@moew.government.bg .

Документи
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000162467650
  Удостоверено време: 06.10.2021 10:25:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000162467665
  Удостоверено време: 06.10.2021 10:25:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority