Категории
Министерство

Проект на Наредба за отменяне на Наредба №7 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (ДВ, бр. 81 от 2004 г.)

С проекта на Наредба за отменяне се отменя Наредба №7 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (ДВ, бр. 81 от 2004 г.)

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на електронen адрес: edno_gishe@moew.government.bg и k.georgieva@moew.government.bg в срок до 14.10.2022 г.

Справка за отразяване на становища от обществен достъп за периода 14.09.2022 г. до 14.10.2022 г.

Документи
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000196609855
  Удостоверено време: 14.09.2022 10:00:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000196609880
  Удостоверено време: 14.09.2022 10:00:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority