Категории
Министерство

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

            В проекта на ПМС са отразени следните промени:

  • Въвежда се заплащане на продуктова такса за полимерните торбички, които попадат в обхвата на Наредбата, без ограничение в дебелината им.
  • Разширява се определението за полимерни торбички с цел прецизиране на материала, от който са произведени, и се въвежда стандарта за биоразградимост EN 13432, както и се прецизира определението за първична опаковка по отношение на полимерните торбички, с цел ограничаване използването им извън целите за първична опаковка;
  • Въвежда се задължение за докладване в Изпълнителната агенция по околна среда от лицата, които пускат на пазара полимерни торбички за количествата, пуснати от тях на пазара, с цел постигане на по-голяма проследимост и ограничаване на нерегламентирания внос на полимерни торбички.

Целта е да се мотивират гражданите към по-малко потребление на този вид опаковки, които замърсяват околната среда с прекомерното си разпространение и да се стимулира многократната употреба на други разновидности – напр. биоразградими, текстилни и др. С повишаване информираността на купувачите ще нарасне и подкрепата от страна на широката общественост за тази инициатива.

Системата ще функционира извън системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Пълният текст на документа.