Категории
Министерство

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове

С проекта на Постановление на Министерския съвет се правят изменения и допълнения в Устройствения правилник на Министерство на околната среда и водите и Постановление №208 от 27.09.2017г. на Министерския съвет.
Срокът за предоставяне на становища по обществено обсъждане е 16.05.2022 г.

Становищата могат да бъдат изпращани на email: mdotsova@moew.government.bg.

Документи