Категории
Министерство

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проект на Постановление на Министерския съвет  се предвижда изменение и допълнение  на  Устройствения правилник на Министерство на околната среда и водите, както и Постановление № 208 на Министерския съвет от 2017 г.


Срокът за обществено обсъждане е 03.06.2020 г. 

Писмени становища по проекта от заинтересованите лица, моля, изпращайте на електронен адрес: mdotsova@moew.government.bg

Документи