Категории
Министерство

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове

С проекта на Постановление на Министерския съвет се правят изменения в Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите и Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по околна среда.

Срокът за представяне на становище по общественото обсъждане е 28.08.2019 г.

Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен адрес: mdotsova@moew.government.bg

Документи