Категории
Министерство

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология

С проекта на Постановление на Министерския съвет се правят изменения и допълнения в Правилника за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология, приет с Постановление № 7 на Министерския съвет от 2019 г.
Срокът за предоставяне на становища по обществено обсъждане е 01.06.2022 г.

Становищата могат да бъдат изпращани на email: edno_gishe@moew.government.bg.

Документи