Категории
Министерство

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

С проекта на Постановление на Министерския съвет се изменя и допълва Правилника за устройството и дейността на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Срокът за предоставяне на становища по общественото обсъждане е 05.07.2023 г.

Становищата могат да бъдат изпращани на ел. поща: edno_gishe@moew.government.bg

Документи