Категории
Министерство

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерство на околната среда и водите

С проекта на Постановление на Министерския съвет се изменя Устройствения правилник на Министерство на околната среда и водите.

Срокът за предоставяне на становища по общественото обсъждане е 05.07.2023 г.

Становищата могат да бъдат изпращани на ел. поща: edno_gishe@moew.government.bg

Документи
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000228676997
  Удостоверено време: 05.06.2023 14:16:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000228676996
  Удостоверено време: 05.06.2023 14:16:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000228676998
  Удостоверено време: 05.06.2023 14:16:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000228676992
  Удостоверено време: 05.06.2023 14:16:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority