Категории
Министерство

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за концесиите за добив на минерална вода

Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за концесиите за добив на минерална вода е изготвен на основание чл.47, ал.1 от Закона за водите.

С приемането на проекта на постановлението се цели да се създаде правна регламентация за реда за извършване на подготвителни действия за предоставяне на концесиите за добив на минерални води, за реда за провеждане на процедурата за предоставяне на концесиите за добив на минерални води и за реда за изпълнението, изменението и прекратяването на концесионните договори за добив на минерални води.

Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен адрес: itodorova@moew.government.bg в срок до 03.10.2019 г.

Документи