Категории
Министерство

Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии – изключителна държавна собственост

На основание на чл. 76, ал. 1 от Закона за защитените територии е изготвен Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии – изключителна държавна собственост, приета с Постановление на Министерския съвет № 63 от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2016 г.).

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следните електронни адреси: bbechev@moew.government.bg и dstoev@moew.government.bg.

Крайна дата за получаване на становища по проекта -  03.05.2016 г.

Проектът на доклада от министъра на околната среда и водите може да се види ТУК.

Проектът на постановление на Министерския съвет може да се види ТУК.