Категории
Министерство

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите

С проект на Правилник се предвиждат изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите /обн. ДВ бр. 49 от 2018 г./.

Срокът за обществено обсъждане е 03.06.2020 г. 

Писмени становища по проекта от заинтересованите лица, моля, изпращайте на електронен адрес: mdotsova@moew.government.bg

Документи
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000124343769
  Удостоверено време: 20.05.2020 14:51:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000124343771
  Удостоверено време: 20.05.2020 14:51:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority