Категории
Министерство

Проект на Стратегия за биологичното разнообразие на Република България.

На основание чл. 115, ал. 1, т. 2 от  Закона за биологичното разнообразие МОСВ провежда консултации по Проект на Стратегия за биологичното разнообразие на Република България.

Срокът за становища и предложения е до 06.11.2021 г.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е адрес: gyanakiev@moew.government.bg

Документи
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000162503056
  Удостоверено време: 06.10.2021 17:15:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000162503058
  Удостоверено време: 06.10.2021 17:15:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority