Категории
Министерство

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми

Законът за генетично модифицираните организми е основния нормативен акт, с който се урежда реда за работа с ГМО в контролирани условия, тяхното освобождаване в околната среда и пускането им на пазара, преноса, вноса, износа и транзита на тези организми, както и контрола върху горните дейности.

Законът не е претърпял съществени изменения от 2011 г. насам. Това налага той да бъде приведен в съответствие с настъпилите промени на законодателството на Европейския съюз. С предложения за разглеждане проект в българското законодателство се въвеждат част разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/350 на Комисията за изменение на Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката на риска за околната среда от ГМО.

Становища по проекта могат да се изпратят на следния електронен адрес: ntsvetkov@moew.government.bg

Документи
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000138110276
  Удостоверено време: 09.12.2020 15:14:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000138110280
  Удостоверено време: 09.12.2020 15:14:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142783100
  Удостоверено време: 19.02.2021 15:46:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority