Категории
Министерство

Проект на Заповед на основание чл. 100, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 55 и чл. 56 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци

Съгласно Заповед № РД-992 от 29.12.2014 г./№ ЗМФ-8 от 08.01.2015 г., въвеждането и напускането на митническата територия на Република България на отпадъци или на групирани пратки, в които са включени отпадъци следва да се осъществява през всички митнически учреждения, с изключение на следните митнически пунктове: летище Бургас, Малко Търново, Царево, летище Варна, летище София-пътници, Олтоманци.

След проведени срещи между представители на Агенция „Митници“ и МОСВ през 2020 г. е взето решение да се актуализира действащата съвместна заповед на Министъра на финансите и Министъра на околната среда и водите, като се определят конкретни митнически учреждения, през които да се осъществява въвеждането и напускането на митническата територия на Република България на отпадъци.

В резултат на това е изготвен предложеният проект на съвместна заповед на Mинистъра на финансите и Mинистъра на околната среда и водите, разработен на основание чл. 100, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

 

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на електронен адрес: gbadev@moew.government.bg  в срок до 28.10.2021 г.

Документи
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000161721174
  Удостоверено време: 28.09.2021 14:53:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000161721176
  Удостоверено време: 28.09.2021 14:53:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority