Категории
Министерство

Проекти на заповеди за обявяване на защитeни зони BG0002054 „Средна гора”, BG0000209 „Пирин”, BG0000495 „Централен Балкан”, BG0000495 „Рила”

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на четири защитени зони както следва:

- Защитена зона „Средна гора”, с идентификационен код BG0002054, за опазване на дивите птици, разположена в землищата на с. Оборище, гр. Панагюрище, с. Поибрене, община Панагюрище, област Пазарджик, гр. Селча, община Селча, област Пазарджик, с. Богдан, с. Каравелово, с. Климент, гр. Клисура, с. Розино, с. Слатина, община Карлово, област Пловдив, с. Красново, с. Кръстевич, с. Мътеница, с. Старосел, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив, с. Антон, община Антон, област София, гр. Златица, с. Карлиево, с. Петрич, община Златица, област София, гр. Копривщица, община Копривщица, област София, с. Бенковски, община Мирково, област София, с. Душанци, гр. Пирдоп, община Пирдоп, област София, с. Чавдар, община Чавдар, област София, с. Челопеч, община Челопеч, област София;

- Защитена зона „Пирин”, с идентификационен код BG0000209, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, разположена в землищата на гр. Разлог, община Разлог, гр. Банско, гр. Добринище, с. Обидим и с. Кремен, община Банско, с. Брезница и с. Корница, община Гоце Делчев, с. Пирин, с. Лиляново, с. Горна Сушица, с. Сугарево и с. Плоски, община Сандански, с. Илинденци, община Струмяни, с. Стара Кресна и с. Влахи, община Кресна, с. Градево, с. Сенокос и с. Брежани, община Симитли, област Благоевград;

- Защитeна зона “Централен Балкан”, с идентификационен код BG0000494, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, разположена в землищата на с. Стоките, с. Кръвеник, Община Севлиево, Област Габрово, с.Острец, с.Видима, Община Априлци, с. Черни Осъм, с. Балканец, с. Бели Осъм, с. Чифлик, Община Троян, с. Рибарица, с. Дивчевото, Община Тетевен, Област Ловеч, гр. Пирдоп, Община Пирдоп, с. Антон, Община Антон, Област Софийска , гр. Клисура, с. Розино, с. Христо Даново, с. Иганово, с. Певците, с. Кърнаре, гр. Карлово, с.Сушица, с. Васил Левски, гр. Калофер, Община Карловогр. Сопот, с. Анево, Община Сопот, Област Пловдив, с. Асен, с. Габарево, с. Скобелево, с. Манолово, с. Търничени, с. Тъжа, гр. Павел баня, с. Горно Съхране, Община Павел баня, Област Стара Загора;

- Защитена зона “Рила”, с идентификационен номер BG0000495, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, разположена в землищата на с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград; с. Бачево, с. Годлево, с. Добърско, с. Горно Драглище, с. Долно Драглище, община Разлог, област Благоевград; гр. Белица, община Белица, област Благоевград; гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград; гр. Белово, с. Габровица и с. Сестримо, община Белово, област Пазарджик; с. Костенец, община Костенец, област София; гр. Долна Баня, община Долна баня, област София; с. Радуил, с. Мала църква, с. Бели Искър, с. Говедарци, с. Маджаре, гр. Самоков, община Самоков, област София; гр. Сапарева баня, с. Овчарци, с. Ресилово, община Сапарева баня, област Кюстендил; с. Самораново и с. Бистрица, община Дупница, област Кюстендил.


Пълният текст на всяка една от проектозаповедите е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите и е на разположение в административната сграда на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) и Дирекция национален парк (ДНП), както следва:

- Защитена зона BG0002054 „Средна гора” - РИОСВ София (гр. София, Цар Борис ІІІ № 136), РИОСВ Пловдив (гр. Пловдив, бул. „Марица” №122) и РИОСВ Пазарджик (гр. Пазарджик, ул. “Ген. Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220).

- Защитена зона BG0000209 „Пирин” РИОСВ Благоевград (гр. Благоевград, ул. "Свобода" №1) и ДНП “Пирин” (гр. Банско, п.к. 2770, ул. “България” №4).

- Защитeна зона BG0000494 “Централен Балкан” - РИОСВ София (гр. София, бул. “Цар Борис III” №136, ет.4), РИОСВ Пловдив (гр. Пловдив, бул. “Марица” №122), РИОСВ - Стара Загора (гр. Стара Загора, ул. “Стара планина” №2), РИОСВ Велико Търново (гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” № 68), РИОСВ Плевен (гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” №1А) и ДНП “Централен Балкан ” (гр. Габрово, п.к. 5300, ул. “Бодра смяна” №3, ет. 3);

- Защитена зона BG0000495 “Рила” - РИОСВ София (гр. София, бул. “Цар Борис III” №136, ет.4), РИОСВ Перник (гр. Перник, ул. "Благой Гебрев" № 15, ет. 1), РИОСВ Благоевград (гр. Благоевград, ул. "Свобода" №1), РИОСВ Пазарджик (гр. Пазарджик, ул. “Ген. Гурко” №3, ет.4) и ДНП “ Рила” (гр. Благоевград, п.к. 2700, кв. „Витоша”, ул. “Бистрица” №12 В).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди забрани и ограничения на дейности.

Публикувано на 16.02.2012г.
  
     
Проекто-заповед за защитена зона BG0002054 „Средна гора”

Проекто-заповед за защитена зона BG0000209 „Пирин”
 
Проекто-заповед за защитена зона BG0000494 „Централен Балкан”
 
Проекто-заповед за защитена зона BG0000495 „Рила”