Категории
Министерство

Проектобюджет за 2024 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2025 и 2026 г. в програмен формат на МОСВ