Категории
Министерство

Първоначална оценка на състоянието на морската околна среда

Басейнова дирекция за Черноморски район публикува Първоначална оценка на състоянието, формулиране на критерии за добро състояние и екологични цели за морската околна среда на Република България - етап от разработването на Морската стратегия и в изпълнение на чл.8, чл.9 и чл.10 от Рамкова директива за морска стратегия.

Докладът по чл.8 е предоставен за мнения и становища и можете да го видите - тук, Социалният и икономически анализ на ползването на морската среда - тук, Докладът за екологичния статус, екологични цели и индикатори - тук.
 
За становища и коментари от заинтересованите страни- тук.