Категории
Министерство

СПРАВКА за отразяване на получени становища от обществен достъп достъппо проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за воде

Документи