Категории
Министерство

Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проект на ПМС за изменение на нормативни актове на МС

Документи
  • .pdf
    Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
    Сериен номер: 4000125755513
    Удостоверено време: 09.06.2020 17:14:13
    Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority