Категории
Министерство

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД-289/27.05.2016 г.

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД-289/27.05.2016 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СЛУЧАИТЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА УПОТРЕБА НА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОПРЕДЕЛЕНИ МАТЕРИАЛИ И КОМПОНЕНТИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

Документи