Категории
Министерство

Справка за отразяване на предложенията, получени в рамките на обществените консултации, по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците за периода 27.02.2020 – 28.03.2020 г.

 
Документи
  • .pdf
    Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
    Сериен номер: 4000128786510
    Удостоверено време: 20.07.2020 11:54:05
    Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority