Категории
Министерство

Обществени консултации по реда на чл.66 от АПК на проект на заповед

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс се оповестява проект на заповед за забрана на внос и развъждане на Американска норка (визон) (Neovison vison) на територията на Република България. Заинтересованите лица могат да представят писмени предложения и възражения в срок до 10.05.2022 г. включително, чрез електронен адрес edno_gishe@moew.government.bg или на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22. Основните съображения за издаване на акта се съдържат в проекта на заповед.

Документи
  • .docx
    Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
    Сериен номер: 4000180079694
    Удостоверено време: 08.04.2022 18:10:12
    Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority