Категории
Министерство

Проект на Национален план за управление на отпадъците 2021-2028

На основание чл. 51, ал. 2 от ЗУО МОСВ провежда консултации по проект на
НПУО 2021-2028.
Срокът за становища и предложения е до 15.03.2021 г.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: dyankov@moew.government.bg

Документи
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142310798
  Удостоверено време: 13.02.2021 14:35:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000142310799
  Удостоверено време: 13.02.2021 14:35:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority