Категории
Министерство

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №1 ЗА РЕДА И ОБРАЗЦИТЕ, ПО КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ, КАКТО И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

При проведено обществено обсъждане на проект на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри в периода 15.04.2021 г. - 15.05.2021 г. е постъпило предложение, което налага повторно провеждане на обществено обсъждане.  Предложението се отнася до промени в наредбата, с които да се отрази задължителното водене на отчетност и предоставянето на информация да става в електронна среда.

Освен това, във връзка с въвеждането на изискванията на Директива (ЕС) 2018/852 за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки в българското законодателство са направени промени в приложенията за водене на отчетност и докладване за отпадъци от опаковки.


Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на електронен адрес: k.georgieva@moew.government.bg  в срок до 12.08.2021 г.

 

Документи
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000154911693
  Удостоверено време: 12.07.2021 16:55:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000154911705
  Удостоверено време: 12.07.2021 16:55:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000154911756
  Удостоверено време: 12.07.2021 16:56:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority