Категории
Министерство

Проект на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 2 за класификация на отпадъците

Проектът на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 2 за класификация на отпадъците е разработен във връзка с изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 23 юни 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахването на изискването за предоставянето на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен адрес: adishkelov@moew.government.bg в срок до 20 декември 2017 г.

 

ДОКУМЕНТИ

НИД НАРЕДБА 2 08.11.2017 г.

Мотиви