Категории
Министерство

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление №208 от 27.09.2017г. на Министерския съвет

С проекта на Постановление на Министерския съвет се допълва Постановление № 208 от 27.09.2017г. на Министерския съвет, като Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) да бъде допълнен към юридическите лица, второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на околната среда и водите. Новите текстове допълват и общата численост на персонала на НИМХ към административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители по бюджета на Министерство на околната среда и водите.

Срокът за предоставяне на становища по общественото обсъждане е 05.10.2022 г.

Становищата могат да бъдат изпращани на ел. поща: edno_gishe@moew.government.bg

 

Документи
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000195679832
  Удостоверено време: 05.09.2022 18:15:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000195679833
  Удостоверено време: 05.09.2022 18:15:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000195679834
  Удостоверено време: 05.09.2022 18:16:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000195679835
  Удостоверено време: 05.09.2022 18:16:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000195679836
  Удостоверено време: 05.09.2022 18:16:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority