Категории
Министерство

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по околна среда

С проекта на Постановление на Министерския съвет се приема Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по околна среда.

Срокът за предоставяне на становища по общественото обсъждане е 22.08.2022 г.

Становищата могат да бъдат изпращани на email: edno_gishe@moew.government.bg

Документи
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000190605074
  Удостоверено време: 20.07.2022 15:51:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000190605076
  Удостоверено време: 20.07.2022 15:51:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000190605082
  Удостоверено време: 20.07.2022 15:51:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000190605085
  Удостоверено време: 20.07.2022 15:51:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000190605086
  Удостоверено време: 20.07.2022 15:51:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority