Категории
Министерство

Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на План за управление на Природен парк “Русенски Лом”

Природен парк „Русенски Лом“ е защитена територия по смисъла на чл. 5, т. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ). Съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗТ, за защитените територии се разработват планове за управление при условия и по ред, определени с наредба, утвърдена от Министерския съвет.

Планът за управление на Природен парк "Русенски Лом" се приема с Решение на Министерския съвет на основание чл. 60, ал. 1 от Закона за защитените територии.

Крайна дата за получаване на становища по проекта - 09.06.2022 г.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следните електронни адреси: bbechev@moew.government.bg и valeriaangelova@moew.government.bg.

Документи
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000184455867
  Удостоверено време: 23.05.2022 16:11:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000184458577
  Удостоверено време: 23.05.2022 16:15:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000184458582
  Удостоверено време: 23.05.2022 16:15:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority