Категории
Министерство

ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Стратегията за биологичното разнообразие на Република България е основен стратегически документ, чрез който се определят средносрочните цели и приоритети, свързани с опазване на биологичното разнообразие представляващо национално и световно природно наследство.

Документът осигурява общата стратегическа и политическа рамка за устойчиво преодоляване на загубата на биологично разнообразие като същевременно мотивира неговото опазване и възстановяване.

Стратегията отразява ангажиментите на страната ни към постигане на целите на Конвенцията за биологичното разнообразие и Целите за устойчиво развитие на ООН до 2030 г. Документът също така отчита ангажиментите на страната ни като член на ЕС, в контекста на прилагането на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г.

Крайна дата за съгласуването на проекта на стратегията: 09.12.2022 г.

Становища от заинтересованите лица могат да се подават на е-mail: gyanakiev@moew.government.bg

Документи
  • .docx
    Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
    Сериен номер: 4000203415675
    Удостоверено време: 10.11.2022 14:59:07
    Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority