Категории
Министерство

Проект на Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите (2019 – 2028 г.)

Проектът на Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на функциите на почвите (2019 – 2028 г.) е разработен за 10-годишен период  и съдържа петгодишен план за действие в съответствие с изискванията на чл. 24, ал. 3 т. 5 от Закона за почвите. Проектът на програмата цели обезпечаване опазването на почвите от ерозия, вкисляване, засоляване, уплътняване, намаляване на почвеното органично вещество, замърсяване, запечатване, свлачища, осигуряване устойчиво ползване, запазване за бъдещите поколения и осигуряване при необходимост възстановяване на земите и функциите на почвите. НПОУПВФП определя дългосрочна стратегия за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на функциите на почвите и има ключова роля за практическо приложение на политиката за почвите, тъй като дефинира конкретни цели и мерки за тяхното опазване, както за централните и местни институции, така и за обществените организации и гражданите в страната.

Очакваме писмени становища по проекта на Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите (2019 – 2028 г.) от заинтересованите лица на следния електронен адрес: evelizarova@moew.government.bg

Крайна дата за получаване на становища по проекта на Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на функциите на почвите (2019 – 2028 г.)– 3-ти ноември 2019г.

Документи
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000109837575
  Удостоверено време: 03.10.2019 17:02:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000109837582
  Удостоверено време: 03.10.2019 17:02:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000109837994
  Удостоверено време: 03.10.2019 17:14:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority