Категории
Министерство

Проект на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор

Министерство на околната среда и водите, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на земеделието и храните и Министерство на финансите публикуват за обществено обсъждане Проект на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България, разработена на основание на Закона за водите.

В срок до 17 април очакваме писмени мнения, препоръки и бележки от заинтересованите страни на електронен адрес: karaneicheva@moew.government.bg или на пощенски адрес: София 1000, бул. «Мария Луиза» 22, Министерство на околната среда и водите, Дирекция «Управление на водите»

Общественото обсъждане ще се състои на 19 април 2012 г., четвъртък, от 10,00 часа, в Голямата зала на Централно управление на БАН.

Целта е да се постигне широк обществен и политически консенсус за осигуряване на устойчиво развитие на водния сектор в България.
 

Приложения: