Категории
Министерство

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

С проекта на НИД се цели:

- Разпоредбите на Наредбата да отговарят на изискванията на чл. 48, ал. 8 и § 22 от ПРЗ от ЗУО;

- да се избегне възможността за двусмислено тълкуване на текстове в Наредбата, с което да се опорочи прилагането на чл. 48, ал. 8 и § 22 от ПРЗ на ЗУО.

Срокът за предоставяне на становища по общественото обсъждане е 16.11.2022 г. 

Очакваме писмени становища по проекта от заинтерсованите лица на електронен адрес:edno_gishe@moew.government.bg

Документи
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000200669091
  Удостоверено време: 17.10.2022 15:31:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000200669105
  Удостоверено време: 17.10.2022 15:31:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority