Категории
Министерство

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн. дв. бр.111 от 2013 г., изм. дв. бр.7 от 2017 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (Обн. ДВ. бр.111 от 2013 г., изм. ДВ. бр.7 от 2017 г.)

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, по искане на Националното сдружение на общините в Република България е намален размера на отчисленията за 2020 г. Определен е размер за 2021 г., а максималната стойност на отчисленията се достига през 2022 г.

 

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: svetla@moew.government.bg. и vvitov@moew.government.bg.
 

Крайна дата за съгласуване: 20.01.2020 г.

Документи
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000114701035
  Удостоверено време: 20.12.2019 15:27:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000114701037
  Удостоверено време: 20.12.2019 15:27:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority