Категории
Министерство

Проект на План за управление на Национален парк "Централен Балкан"

Планът за управление на Национален парк "Централен Балкан" се приема с Решение на Министерския съвет на основание чл. 60, ал. 1 от Закона за защитените територии.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следните електронни адреси:  dstoev@moew.government.bg, bbechev@moew.government.bg  и valeriaangelova@moew.government.bg

Крайна дата за получаване на становища по проекта -  06.02.2016 г.

Проектът на План за управление на НП "Централен Балкан" може да се види ТУК.

Проектът на доклада на министъра на околната среда и водите може да се види ТУК.

Проектът на Решение на Министерския съвет може да се види ТУК.