Категории
Министерство

протокол

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: старши експерт в отдел „Обществени поръчки“ в дирекция „Обществени поръчки и стопанска дейност“   І. Таблица за преценка на представените ...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: старши експерт в отдел „Обществени поръчки“ в дирекция „Обществени поръчки и стопанска дейност“        І. Таблица за преценка на представени...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на двама старши експерти за дирекция „Обществени поръчки и стопанска дейност“, отдел  „Обществени поръчки“, при следните условия: 1.   Длъжност: 2 бр. старши експерт 1.1. Минимални изиск...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Главен експерт- 1 бр. в дирекция  "Национална служба за защита на природата", отдел „Натура 2000“ Длъжността се заема за определен срок за ...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на главен експерт за дирекция “Национална служба за защита на природата”, отдел “Натура 2000”, при следните условия: Длъжности: 1 бр.  главен експерт; Длъжността се заема за определен с...