Категории
Министерство

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 г.)

С предложеното Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника  за устройството и дейността на ПУДООС се цели осигуряване на финансиране за по-ефекивното използване на минерални води.

Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен адрес: mdotsova@moew.government.bg в срок до 16.01.2020 г.

Документи
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000114547232
  Удостоверено време: 17.12.2019 11:49:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000114547233
  Удостоверено време: 17.12.2019 11:49:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000114547234
  Удостоверено време: 17.12.2019 11:49:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000114547235
  Удостоверено време: 17.12.2019 11:49:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority