Категории
Министерство

Проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 2013 г. (Обн., ДВ, бр. 7 от 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 2013г

Проектът на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства има за цел въвеждане в националното законодателство на изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2023/544 на Комисията от 16.12.2022 г. за изменение на Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията във връзка с употребата на олово в алуминиеви сплави за целите на обработката на металорежещи машини, в медни сплави и в определени батерии.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следния електронен адрес: mganyushkin@moew.government.bg

Крайна дата за получаване на становища по проекта - 09.05.2023 г.

Документи
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000222794446
  Удостоверено време: 24.04.2023 17:19:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000222794455
  Удостоверено време: 24.04.2023 17:19:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000222794467
  Удостоверено време: 24.04.2023 17:19:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000222794471
  Удостоверено време: 24.04.2023 17:19:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority