Категории
Министерство

Месечни отчети за контролната дейност на РИОСВ_Архив 2010 г. - 2016 г.

Контролната дейност при налагане на законодателството в областта на опазване на околната среда се осъществява от МОСВ и неговите териториални структури чрез извършване на превантивен, текущ и последващ контрол, в съответствие с изискванията, регламентирани в ЗООС и специализираните /секторни/ закони.

С цел сближаване на подхода на страните-членки на ЕС при прилагане на европейското екологично законодателство, както и за подобряване на някои практики при осъществяване на контрол, Европейският Парламент и Съветът на ЕС са приели препоръка определяща минимални критерии за екологични инспекции в Държавите-членки (2001/331/EС),а мрежата на ЕС за прилагане и налагане на екологичното право – IMPEL е разработила IMPEL справочник за екологичен контрол и Насоки за осъществяване на контролната дейност.

За подпомагане на контролната дейност на РИОСВ, в министерството са разработени ръководства и методически указания, за прилагане на българското екологично законодателство в секторите: качество на въздуха; качество на водите; управление на отпадъците; защита на природата; индустриално замърсяване и управление на риска; химикали и генетично модифицирани организми.

 
Кратки отчети за контролната дейност на РИОСВ за 2016 г.

 месеци януари и февруари

месец март

месец април

месец май

месец юни

месец юли

месец август

месец септември

месец октомври

месец ноември

месец декември
текстова част
таблична част

 

 
 Кратки отчети за контролната дейност на РИОСВ за 2015 г.
 
месеци януари и февруари
месец март

месец април

месец май

месец юни

месец юли

месец август

месец септември

месец октомври

месец ноември

месец декември

 
 
Кратки отчети за контролната дейност на РИОСВ за 2014 г.
месеци януари и февруари

месец март

месец април

месец май

месец юни

месец юли

месец август

месец септември

месец октомври

месец ноември

месец декември

 
 
Кратки отчети за контролната дейност на РИОСВ за 2013 г.
месеци януари и февруари
месец март
месец април

месец май

месец юни

месец юли

месец август

месец септември
месец октомври

месец ноември

месец декември

 
 
Кратки отчети за контролната дейност на РИОСВ за 2012 г.
 
Обобщен отчет за контролната дейност на РИОСВ за 2012 г.
 
месец януари

месец февруари

месец март

месец април

месец май

месец юни

месец юли

месец август

месец септември

месец октомври

месец ноември

месец декември

Кратки отчети за контролната дейност на РИОСВ за 2011 г.

Кратки отчети за контролната дейност на РИОСВ за 2010 г.