Категории
Министерство

Регистър на декларациите по чл. 35 ал.1 за лицата на п.2 от ДП на ЗПКОНПИ ( имена, започващи с буква "Б" )


Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по чл. на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона, по първата буква от името: 


Име Длъжност
Белгин Шабан Али Държавен експерт
 • 96-00-218/05.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Биляна Дакова Йорданова Старши експерт
 • 96-00-113/28.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Бистра Томева Господинова Държавен инспектор
 • 96-00-26/14.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Благовест Георгиев Чопаков младши експерт
Божидар Иванов Илиев директор на РИОСВ-Пазарджик
Бойко Атанасов Разложки Старши експерт
 • 96-00-199/04.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Борил Евгениев Заднепровски Главен експерт
 • 96-00-309/07.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Борис Борисов Станимиров съветник на министър
Борис Петков Кършаков Системен администратор ІІІ степен
 • 96-00-235/05.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Борислав Здравков Борисов Директор
 • 96-00-11/10.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Борислав Стайков Бечев Държавен експерт
 • 96-00-146/31.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Боряна Божидарова Петкова-Драгнева Главен експерт
 • 96-00-298/07.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Боряна Иванова Баръмова Главен експерт
 • 96-00-100/28.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Боряна Иванова Каменова Директор
 • 96-00-181/04.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Боряна Петрова Георгиева - Принова Държавен експерт
 • 96-00-287/06.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)