Категории
Министерство

Регистър на декларациите по чл. 35 ал.1 за лицата на п.2 от ДП на ЗПКОНПИ ( имена, започващи с буква "И" )


Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по чл. на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона, по първата буква от името: 


Име Длъжност
Ива Александрова Таланова Директор
 • 96-00-53/18.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
 • 96-00-333/08.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Ива Емилова Андонова-Стефанова Младши експерт
 • 96-00-249/06.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Ива Емилова Добрева-Чуклева Главен специалист
 • 96-00-306/07.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Ива Красимирова Стаменова младши експерт
Ивайла Николаева Димитрова Главен експерт
 • 96-00-277/06.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
 • 96-00-441/22.10.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Ивайло Василев Василев Главен специалист
 • 96-00-168/01.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Ивайло Тошев Петков Началник на политическия кабинет
Ивайло Тошев Петков Парл. секретар
Иван Бисеров Давидов старши сътрудник по УЕПП
Иван Ганчев Ангелов Директор
 • 96-00-237/05.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Иван Емилов Нурков Системен администратор ІІ степен
 • 96-00-21/11.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
 • 96-00-422/17.09.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Иван Любенов Ацев Държавен вътр. одитор
 • 96-00-90/25.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Иванка Енчева Апостолова Главен експерт
 • 95-00-35/15.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
 • 96-00-411/09.08.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Ивелина Петрова Петкова Главен експерт
Иво Станков Идакиев Главен експерт
 • 96-00-51/17.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Иво Тодоров Добринов младши експерт
Илиян Мирославов Илиев Главен експерт
 • 96-00-58/21.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Илияна Веселинова Тодорова Директор
 • 96-00-283/06.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Илияна Стефанова Поибренска главен експерт
 • 96-00-395/12.06.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 1 - Декларация за несъвместимост (ЗПКОНПИ)
Илка Атанасова Първева-Каркорова Главен експерт
 • 96-00-60/21.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Ирена Иванова Кръстева Главен експерт
 • 96-00-125/30.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Ирина Владимирова Ангелова Директор
 • 96-00-328/07.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Искра Йотова Йотова Старши експерт
 • 96-00-240/05.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)