Категории
Министерство

Регистър на декларациите по чл. 35 ал.1 за лицата на п.2 от ДП на ЗПКОНПИ ( имена, започващи с буква "С" )


Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по чл. на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона, по първата буква от името: 


Име Длъжност
Савина Емилова Ангелова Младши експерт
Сашка Иванова Цвяткова Главен специалист
 • 96-00-65/21.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Светла Георгиева Иванова Държавен експерт
 • 96-00-311/07.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Светла Григорова Крапчева Държавен експерт
 • 96-00-161/01.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Светла Светославова Ангелова Старши експерт
 • 96-00-307/07.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Светла Станиславова Богданова Младши експерт
 • 96-00-447/31.10.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
 • 96-00-274/06.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Светла Стоянова Тасева-Генева Старши експерт
 • 96-00-148/31.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Светлана Детелинова Тронкова-Божкова Началник отдел
 • 96-00-137/31.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Светлана Иванова Коева-Ралева Началник отдел
 • 96-00-341/08.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Светлана Николова Златанова Сътрудник по УЕПП
 • 96-00-252/06.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
 • 96-00-385/28.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Светлозар Милков Михайлов сътрудвик УЕПП
Светослава Цветанова Динева Системен администратор ІІІ степен
 • 96-00-19/11.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Северина Стоянова Велинова Младши експерт
Сийка Емилова Калиманова Държавен експерт
 • 96-00-375/11.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Силвия Ананиева Рангелова Директор
 • 96-00-362/08.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Силвия Емилова Горанова Началник отдел
Силвия Здравкова Бакърджиева Държавен експерт
 • 96-00-96/28.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Силвия Йорданова Ангелова сътрудник по УЕПП
Силвия Красимирова Игнатова Гл. сътрудник по УЕПП
 • 96-00-245/06.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Силвия Цветанова Димитрова Директор
Симона Константинова Ангелова Старши експерт
 • 96-00-135/30.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Симона Славейкова Керезова Гл. сътрудник по УЕПП
 • 96-00-27/14.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Симона Славейкова Керезова главен експерт
Сияна Първанова Радкова Главен експерт
 • 96-00-122/30.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Слава Боянова Найденова Главен специалист
 • 96-00-29/14.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Славена Иванова Николова Младши експерт
 • 96-00-170/01.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Славея Ангелова Стоянова Директор
 • 96-00-204/05.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Снежа Йорданова Николова държавен вътрешен одитор
 • 96-00-351/08.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Соня Георгиева Банчева Директор
 • 96-00-84/23.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Станимира Якимова Мишева Старши експерт
 • 96-00-346/08.06.2018 по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Станислав Иванов Илиев Началник отдел
Станислава Любомирова Ангелова главен експерт
Стела Кунева Караиванова Старши юрисконсулт
 • 96-00-431/08.10.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Стела Нешева Тодорова Началник отдел
 • 96-00-143/31.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Стефан Любомиров Александров Старши експерт
 • 96-00-191/04.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Стефан Радославов Трайков Главен експерт
 • 95-00-250/06.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Стойка Видолова Начева Младши експерт
Стоян Атанасов Делчев младши експерт
Стоян Атанасов Делчев Младши експерт
 • 96-00-124/30.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Стоян Русев Авджиев Гл. сътрудник по УЕПП
 • 96-00-230/05.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)